Đặt một câu hỏi

Trục vít máy nhựa

Trục vít máy nhựa - Trục vít máy đùn nhựa, trục vít máy ép đùn nhựa. Nhập khẩu máy móc thiết bị công nghiệp ngành nhưa, linh kiện máy móc, vật tư thiết bị phụ trợ cho sản xuất dây và cáp điện.
nong truc 28


Số ký tự đã nhập: