Đặt một câu hỏi

Máy gấp cạnh cuốn thu

Máy gấp cạnh cuốn thu tốc độ cao, máy gấp mép túi nilon, thu cuộn chuyển qua máy cắt dán nhiệt thành các loại túi hàng chợ, túi đựng, xách hàng hóa thực phẩm...
may gap canh cuon thu


Số ký tự đã nhập: